Organisatieadvies / Transities

Ik geef organisatieadvies ten aanzien van uw gehele organisatie, met speciale aandacht voor uw PIOFACH diensten, oftewel alle ondersteunende diensten binnen een organisatie. Ik doe dat soms in de rol als organisatieadviseur, maar vaker als directeur/manager bedrijfsvoering of programmamanager.

Opdrachtvoorbeelden

  • Breng het dienstverleningsniveau van (een van) de bedrijfsvoeringsonderdelen van CMMI-level 1 naar CMMI-level 3
  • Herstructureer een of meer organisatieonderdelen
  • Wees een sparringspartner, rechterhand of coach voor mijzelf of een andere persoon, waar hulp gevraagd wordt bij organisatieproblemen als inrichting, stroomlijning, samenwerking enz.
  • Leidt het transitieprogramma of het innovatieprogramma in onze zorgorganisatie (zie ook transities hieronder)

Specialiteiten

  • Ik ontzorg de opdrachtgever en geef deze rust en vertrouwen
  • Ik zorg voor gedragen, duurzame oplossingen en geen snelle fixes die op termijn niet (meer) werken
  • Mijn specialiteit is om terug te gaan naar de werkelijke kern van het probleem en niet direct te werken vanuit een reeds gekozen oplossing. Vaak is de uitkomst van die analyse verrassend voor opdrachtgevers
  • Een andere specialiteit is mijn brede blikveld. In mijn analyses neem ik veel aspecten mee, bijv. juridische, financiële, politieke, strategische, commerciële en technische aspecten. Mijn belang is het organisatiebelang en de groots mogelijke tevredenheid van de degenen die met het resultaat van het project verder moeten
  • Ik maak me het onderwerp, de processen en de omstandigheden in no time eigen, waardoor ik snel een volwaardige gespreks- en sparringspartner ben voor alle betrokkenen

Transities

De zorgsector is volop met transitieprogramma’s bezig om de zorg duurzaam betaalbaar, efficient en werkbaar te houden. Als programmamanager kan ik vanuit en zorgorganisatie de implementatie van een dergelijk programma leiden. Ook kan ik helpen bij het opzetten van een samenwerkingsverband of fusie (vanuit Saam te Werk).

Terug naar overzicht Diensten