Privacyverklaring

Gebruik gegevens

Abonnement nieuwsbrieven
Voor een goede uitvoering van de abonnementen op mijn nieuwsbrieven verwerkt Dantuma Management en Advies uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen bij MailChimp.com. U kunt op elk gewenst moment uw abonnement stoppen door uzelf af te melden via de link in de nieuwsbrief.

Facturatie, financiële administratie
In het kader van mijn facturatie en financiële administratie verwerkt Dantuma Management en Advies in het geval van betaalde diensten uw bedrijfsnaam, naam, factuurgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KVK nummer, klantnummer, saldo en eventueel BTW nummer. Met andere woorden: alle informatie die nodig is voor een goede verwerking van onze facturatie en financiële administratie. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal Dantuma Management en Advies deze gegevens 7 jaar bewaren.

Contactformulier
Om eenvoudig contact op te nemen met Dantuma Management en Advies wordt een contactformulier aangeboden op mijn website en heb ik een mailadres beschikbaar. Na het invullen van deze gegevens zal ik de inhoud hiervan zolang bewaren als nodig is voor beantwoording en afhandeling van het bericht.

Analytics
Dantuma Management en Advies maakt gebruikt van Google Analytics cookies om zo de gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Informatie uit de websitestatistieken kan worden gebruikt om de dienstverlening van Dantuma Management en Advies te verbeteren. Website bezoeken worden getrackt met Google Analytics. In Google Analytics heeft Dantuma Management en Advies gegevens delen uitgeschakeld en is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevensbehoud in Google Analytics staat ingesteld op 14 maanden.

Rechten gegevens

Op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u verschillenden rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u door Dantuma Management en Advies hebt laten verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien (inzage), te corrigeren (wijziging) of te verwijderen (intrekking). Daarnaast kan u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Dantuma Management en Advies. Als laatste heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten onderbrengen bij een door u genoemde derde partij (gegevensoverdracht). Dantuma Management en Advies zal na een verzoek uw gegevens verstrekken in een gangbare en digitale vorm.

Neemt u contact met mij op via de contactpagina en geef aan op welk recht u zich wilt beroepen.

Verstrekking aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Dantuma Management en Advies of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Dantuma Management en Advies kan het mogelijk zijn dat uw gegevens doorgegeven moeten worden aan bedrijven (verwerkers), bijvoorbeeld aan mijn boekhouder.

Dantuma Management en Advies zal gegevens in geen geval doorverkopen aan derden.

Beveiling

Dantuma Management en Advies denkt natuurlijk aan uw privacy en heeft daarom passende maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Zoals:

  • Mijn website is beveiligd met een SSL certificaat. Vertrouwelijke informatie wordt hierdoor versleuteld verzonden.
  • Gebruikte software is geüpdatet.
  • Bij elektronische systemen maak ik alleen gebruik van beveiligde omgevingen met SSL (zoals bij mijn facturatie- en financiële-administratiesysteem)
  • Voor mijn wachtwoorden gebruik ik een betaalde topklasse offline wachtwoordmanager en gegenereerde zeer lange wachtwoorden.

Wijzigingen

De inhoud van deze privacy verklaring kan in de toekomst veranderen vanwege aanpassingen rondom de regelgeving met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens. Raadzaam is dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te lezen en te controleren.

Vragen, klachten of verzoeken

Bij vragen, klachten of verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Dantuma Management en Advies. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.