Project: Maasstad ziekenhuis

Info

2010-2012

Functie: Projectmanager EPD en digitalisering Medische dossiers

Sector: Zorg.
Rol: Projectmanagement

Aanleiding voor deze opdracht was een programma gericht op het invoeren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) binnen het ziekenhuis. De projecten kenden geen echt einde en een goede omslag van project naar beheer was afwezig. Ik ben gevraagd om deze professionaliseringsslag te maken en gaf hiermee een aanzet tot de implementatie van beheer op basis van ITIL. Dit was de opmaat voor een grootschalig professionaliseringsprogramma ICT.

Ik zag dat het niveau van de digitalisering van oude medische dossiers een bottleneck vormde voor de EPD-voortgang en het draagvlak. Mijn opdrachtgever vroeg mij of ik de verantwoordelijkheid wilde dragen voor het aansturen van deze digitaliseringsklus. Uiteindelijk bracht ik het digitalisingsproces naar een dusdanig niveau dat alle vakgroepen vertrouwen hadden in het digitaal werken binnen het EPD.

Simon Vermeer is voor mij een groot voorbeeld van een manager die mensen echt de ruimte geeft om (binnen marges) fouten te kunnen maken om daarvan te leren. Deze ruimte en vooral het vertrouwen gaf mij een enorme drive. Dit gevoel geef ik graag door aan collega’s die ik nu aanstuur.

Terug naar alle projecten