Project: Nederlandse zorgautoriteit

Info

2008-2009

Functie: Adviseur procesmanagement

Sector: Zorg.
Rol: Organisatieadvies

Mijn opdracht was het optimaliseren van sleutelprocessen voor document management systeem (CORSA), het opzetten van de architectuur voor zaakgerichte documentregistratie en adviseren over de implicatie van zaakgericht werken.

Tijdens deze opdracht signaleerde ik verdergaande mogelijkheden voor innovatie en efficiente verbetering. Ik ontdekte dat deze verbeterstap nog niet paste bij de fase waarin de organisatie toen verkeerde.

De beoogde efficiƫntieslag heb ik ruimschoots gehaald. Om het draagvlak voor verandering bij de medewerkers niet kwijt te raken, werd besloten verdergaande veranderingen niet te implementeren.

Terug naar alle projecten