Project: WIJeindhoven

Info

2015-2016

Functie: Manager bedrijfsvoering / MT-lid

Sector: Zorg.
Rol: Lijnmanagement

WIJeindhoven is een zelfstandige stichting die bijzonder werk verricht. Voor de gemeente Eindhoven voert zij op zeer innovatieve wijze verschillende taken op het gebied van eerstelijns zorg uit. In alle 10 wijken van Eindhoven staan teams van generalisten bewoners bij op verschillende gebieden, zoals huishoudelijke hulp, jeugdzorg, schuldhulpverlening en participatie. Eigenkracht, samenkracht en wederkerigheid zijn hierin leidende principes.

Vanaf de start van de verzelfstandiging gaf ik als manager bedrijfsvoering samen met de bestuurder vorm aan de nieuwe organisatie. Hierbij richtte ik mij op, en gaf ik leiding aan, de zogenaamde COPAFIJTH-onderdelen van de organisatie (alle niet-primaire processen).

De opbouw van een dergelijke organisatie (met een groei van 0 tot 360 medewerkers in vier maanden) is een “chance of a lifetime”. Bouwen of verbouwen en stevige resultaten neerzetten is wat ik het liefste doe en het beste kan. Bij deze opdracht kwam dit alles op een prachtige manier samen.

Belangrijkste geboekte resultaten:

✓ Begroting 2016 (goedgekeurd voor subsidiering)

✓ Realisatie P&O-processen en -beleid

✓ Succesvol indiensttredingsproces van meer dan 360 medewerkers vanuit 21 organisaties

✓ Afsluiting van uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Eindhoven

De samenwerking met Jeanny van den Berg (bestuurder) was een inspirerende wisselwerking waarbij wij onze kennis en ervaring combineerden. Als pragmatisch en resultaatgericht manager was het ideaal om te werken met een bestuurder die de politieke, bestuurlijke, en inhoudelijke aspecten op zich nam. Het was ontzettend leuk om samen de organisatie op te bouwen.

Terug naar alle projecten